top of page

BLI FRIVILLIG?

Vi er alltid ute etter engasjerte folk til å hjelpe oss både før og under festivalen!

Vi trenger frivillige til å…

  • Styremedlem: Planlegge og arrangere festival i tett samarbeid med resten av styret omtrent en gang i uken

  • Komitémedlem: Undergruppe fra styremedlemmer hvor man hjelper til med planlegging og arrangering, samt der det trengs

  • Frivillig: Deltar under selve festivaluken med diverse oppgaver. Møter opp og er synlig, mingler og hjelper til med det praktiske

  • Ønsker å bidra på annen måte / kontakt meg

  • Ønsker å være ekstern samarbeidspartner

Takk for innsendingen din!

bottom of page