TEMA: ÅPENHET

En Psykt Vanlig Uke er et intiativ fra studentene hvor målet er å bidra til økt oppmerksomhet rundt psykisk helse, samt å senke terskelen for å prate om det