TEMA: TILHØRIGHET

Fordi du er viktig

En Psykt Vanlig Uke er et intiativ fra studentene hvor målet er å bidra til økt oppmerksomhet rundt psykisk helse, samt å senke terskelen for å prate om det

Mandag (1).jpg
Onsdag.jpg
Lørdag.jpg
Søndag.jpg
Torsdag.jpg
Tirsdag (1).jpg
Fredag.jpg