top of page

EN PSYKT VANLIG UKE

TEMA 2024: LIVSKVALITET

En Psykt Vanlig Uke er et frivillig initiativ fra studenter i Trondheim, hvor det arrangeres en årlig festival i mars. Målet er å bidra til økt oppmerksomhet rundt temaet psykisk helse, senke terskelen for å prate om utfordrende temaer, øke mental velvære og koble studentene opp mot lokalbefolkningen.

bottom of page